ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์ ศรีเนลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,16:07  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,16:06  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายวนัส สอนบาลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,16:05  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:58  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:53  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติ์ธเนศ สุวรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:52  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายวนัส สอนบาลี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:52  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:47  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายธนกฤต แก้วเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:45  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ร่วมส่งนักเรียนแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,15:43  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..