ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ประจำเดือน-กันยายน-2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
การเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 4 ประเภท
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างปรับปรุง 10 กิจกรรม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
มาตรการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 COVID-19
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 62