ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
กำหนดการวันรับรายงานตัวเข้าหอนอน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34 กำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่1/2565และ เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศึกษาดูงานกิจการหอนอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รับนักเรียนใหม่เข้าพักหอนอน 1/2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65