ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 64
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
รับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
กำหนดเปิดภาคเรียนที่2 /2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ประจำเดือน-กันยายน-2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
การเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63