จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ "วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๖๕
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 2565
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการนวกฤษต์ ปวนรัตน์
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช
เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๒๑ ปี
ร่วมรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว สพฐ.
มหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สหวิทยาเขตดอยกองมู
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
มอบชุดลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๐ ชุด
รับการนิเทศโครงงานคุณธรรมประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ร่วมปลูกต้นกาแฟ จำนวน ๔๐๐ ต้น อาโวคาโด จำนวน ๑๕๐ ต้น และแมคคาเดเมีย จำนวน ๕๐ ต้น
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ศึกษาธิการจังหวัดติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครง การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อบรมการทำผ้า Eco Print
กิจกรรม 28 ก.ค. 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา๑/๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณตน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
งานวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ค่ายรอยยิ้ม" Smile Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕