ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงศึกษาดูงานกิจการหอนอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รับนักเรียนใหม่เข้าพักหอนอน 1/2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว ประจำภาคเรียนที่1/2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกดนตรีและเอกคหกรรม
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เอกดนตรีและเอกคหกรรม)
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1,มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4และนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
เสนอราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
เรื่องการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65