จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนประจำภาคเรียนที ๑/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาและพักอยู่ประจำในโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึ งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,17:11   อ่าน 53 ครั้ง