จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจรรมรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดกิจรรมรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับชั้น ม.๑ และม.๔ เข้าหอพักนอน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนใหม่ ทั้งการตื่นนอน การรับประทานอาหาร และการอยู่ร่วมกันภายในหอพักนอน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:33   อ่าน 28 ครั้ง