จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวรเวช  จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท 
และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งในพิธีปัจฉิม มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน
ผูกข้อมือให้กับนักเรียน รับช่อดอกไม้จากรุ่นน้อง มีการแสดงความเคารพจากรุ่นน้อง ผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 177 ครั้ง