จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
โดยมีนายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
 
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 701 ครั้ง