จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ เข้ารับการฝึกอบรม การใช้สัญญาณมือจราจร การอำนวยความสะดวกการจราจร
นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ เข้ารับการฝึกอบรม การใช้สัญญาณมือจราจร การอำนวยความสะดวกการจราจร
ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2565,10:50   อ่าน 412 ครั้ง