จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ออกแนะแนวการรับนักเรียนเชิงรุก
นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
ออกแนะแนวการรับนักเรียนเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมาเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่บริการ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
เช่่น รร.บ้านน้ำริน รร.บ้านยาป่าแหน รร.บ้านนาหมู่ป้อม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปุงยาม เป็นต้น
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2565,10:12   อ่าน 469 ครั้ง