จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์
วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักและเข้าใจความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ และเปิดโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
ในด้านต่างๆ มีการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของแต่ละชนเผ่า ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 645 ครั้ง