จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๔
พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
เพื่อให้คณะครูในโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือน เป็นพ่อครูและแม่ครู คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสายเยี่ยมบ้านที่รับผิดชอบ
รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียน อีกทั้งครูจะได้รู้จักและเข้าใจในตัวนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,20:34   อ่าน 152 ครั้ง