จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
โครงการ สร้างจิตสำนึก รุ่นที่ ๑ โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ตำรวจสันติบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
โครงการ สร้างจิตสำนึก รุ่นที่ ๑ โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ตำรวจสันติบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ราชฯ๓๔
ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 131 ครั้ง