จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชายนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว)หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๔ โดยมี นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ให้การต้อนรับซึ่งในการนี้คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรี่ยนราชประชานุคราะห์ ๓๔ ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพในช่องปากฟรี
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 56 ครั้ง