จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ร่วมต้อนรับ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ พร้อมด้วยคณะฝ่ายผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ได้ร่วมต้อนรับ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมอบของแก่นักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งมอบของแก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทักษะการอ่านการเขียน

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,08:30   อ่าน 64 ครั้ง