จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักและเข้าใจความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ และเปิดโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 
ในด้านต่างๆ มีการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของแต่ละชนเผ่า และมีการแจก ของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียน 
ทั้งนี้ได้รับการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากกองร้อย ร.๑๗๓๑ ฐานปฏิบัติการจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,16:02   อ่าน 161 ครั้ง