จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่ม กระเป๋านักเรียน) จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2566,16:27   อ่าน 171 ครั้ง