จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันาวาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นได้ พบนักเรียนและเยี่ยมชม กิจกรรมอาชีพต่างๆของโรงเรียน อาทิเช่น ร้านกาแฟอาโบดาญ่า อาชีพผ้าทอกะเหรี่ยง อาชีพผ้าปักมูเซอ อาชีพชาสมุนไพ อาชีพผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 209 ครั้ง