จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอุทิศ นันทฟู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายวรกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ และนางประภัสสร แก้วโยธา ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน ๕ ราย ๑.นางสาวธัญญ์พิชชา อุปหล้า ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ๒.นางมายาท ทิพย์คำ ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ๓.นางสาวเกศรัศชญาญ์ วันคำ ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ๔.นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ๕.นางสาวภัทราภรณ์ นันตา ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,22:29   อ่าน 57 ครั้ง