จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 2565
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจความสำคัญ ของวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีวัฒธรรมที่ดีงาม ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ ภายในกิจกรรมมีการประกวดนางนพมาศ ขบวบแห่กระทง การแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 86 ครั้ง