จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการนวกฤษต์ ปวนรัตน์
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอุทิศ นันทฟู ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ พร้อมด้วยนายประพันธ์ โพธิ์หย่าประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ และผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับนายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,16:36   อ่าน 97 ครั้ง