จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหาร 
จัดการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของคณะผู้บริหาร ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,15:06   อ่าน 135 ครั้ง