จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายวรเวช  จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ หัวข้อ อัศจรรย์ การคิด คณิต วิทย์และเทคโนโลยี  
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,22:29   อ่าน 118 ครั้ง