จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
มอบชุดลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๐ ชุด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดพิธีมอบชุดลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๐ ชุด ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบในการเล่าเรียน
โดยมีนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานมอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,21:38   อ่าน 243 ครั้ง