จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ร่วมปลูกต้นกาแฟ จำนวน ๔๐๐ ต้น อาโวคาโด จำนวน ๑๕๐ ต้น และแมคคาเดเมีย จำนวน ๕๐ ต้น
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู นักเรียน ร่วมปลูกต้นกาแฟ จำนวน ๔๐๐ ต้น อาโวคาโด จำนวน ๑๕๐ ต้น และแมคคาเดเมีย จำนวน ๕๐ ต้น 
ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการปลูกพืชในระบบเกษตร 
เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 99 ครั้ง