จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
รับการนิเทศโครงงานคุณธรรมประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้
นายนพพร แก้วโยธา รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูแกนนำ และนักเรียน นำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
นำเสนอโครงงานนักเรียนจำนวน ๖ โครงงาน โครงงานครู ๒ โครงงาน จากการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม 
คณะกรรมการผู้มาติดตาม มีนายนพคุณ  จันต๊ะวงค์ นายสงัด  ปินตานา จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,21:26   อ่าน 129 ครั้ง