จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  
จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ด้วยการแสดงความเคารพบูชาครู 
ซึ่งถือเป็นผู้มีพระคุณและปูชนียบุคคลของศิษย์   
ณ  หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,15:01   อ่าน 83 ครั้ง