จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ค่ายรอยยิ้ม" Smile Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวรเวช จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูร่วมจัดกิจกรรม ค่ายทักษะดำรงชีวิตนักเรียนประจำ แก่นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ภายใต้ชื่อ "ค่ายรอยยิ้ม" Smile Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และการใช้ชีวิต ในโรงเรียนประจำ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,14:28   อ่าน 107 ครั้ง