ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ ๓๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน ๑ อัตรารายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ วิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดซึ่งนำมาใช้โดยอนุโลม

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

         (๑) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office

         (๒) ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน  ๑๕,๐๐๐ บาพ/เดือน

ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (หรือตามคำสั่งจ้าง)

ดาว์โหลดใบสมัคร :  https://docs.google.com/document/d/1CY3NlurwcAAAxmktN3o330u45_4LnESx/edit?usp=sharing&ouid=117661522090529652192&rtpof=true&sd=true

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097-0340412  (ครูริน “หัวหน้างานฝ่ายงานบุคคล”)

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 180 ครั้ง