ภาพกิจกรรม
ร่วมรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  นายวรเวช  จันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู 
นักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม ร่วมรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับ ๓ ดาว สพฐ. โดยมีนางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
มานิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,12:14   อ่าน 150 ครั้ง