จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ร่วมต้อนรับ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชายนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
สวดพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา นั่งสมาธิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ
กีฬาระหว่างกลุ่มสี ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ "วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๖๕
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 2565
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการนวกฤษต์ ปวนรัตน์
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช
เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๒๑ ปี
ร่วมรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว สพฐ.
มหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สหวิทยาเขตดอยกองมู
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
มอบชุดลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๐ ชุด
รับการนิเทศโครงงานคุณธรรมประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ร่วมปลูกต้นกาแฟ จำนวน ๔๐๐ ต้น อาโวคาโด จำนวน ๑๕๐ ต้น และแมคคาเดเมีย จำนวน ๕๐ ต้น
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ศึกษาธิการจังหวัดติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครง การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อบรมการทำผ้า Eco Print